Wednesday, February 24, 2010


Assalamualaikum..

Alhamdulillah kita panjatkan kesyukuran kehadrat ilahi kerana masih lagi memberikan peluang kepada kita semua untuk meneruskan kehidupan di kediaman persinggahan ini. Sesungguhnya ilmu merupakan satu perkara yang penting dalam kehidupan kita sebagai manusia ini baik ilmu duniawi juga ukhrawi.

Pencarian ilmu memberi jaminan kepada seseorang betul-betul faham akan onak-duri kehidupan 'ujian' ini. Kebanyakan manusia pada hari ini berada dalam keadaan kejahilan dan kesesatan adalah disebabkan kecetekan ilmu di dada yang menjadi tunjang kepada segala keputusan yang bakal dibuat.

Di atas kepentingan tersebut, Pusat Islam telah mengambil inisiatif dengan menganjurkan program Pengajian Pondok Universiti. Melalui program tersebut diharap dapat memberi input yang berguna kepada warga pendidik bangsa di sini. Ilmu tidak akan datang bergolek melainkan dengan usaha dan kepayahan.

No comments: